Metoda objawowo-termiczna

Połączenie dwóch wskaźników płodności

Różne metody naturalnego planowania rodziny (NPR) można ze sobą łączyć. Dokonywanie pomiarów temperatury jest podstawą tej metodologii, jeśli jednak do temperatury dodamy inny wskaźnik płodności będziemy już mówić o metodzie objawowo-termicznej. Konsystencja śluzu szyjkowego jest często traktowana jako drugi wskaźnik owulacji.* Zamiennie można stosować wskaźnik w postaci skoku hormonu LH w moczu. Obserwacja kilku wskaźników płodności pozwala osiągnąć większą precyzję w wyznaczaniu dni płodnych w cyklu miesięcznym kobiety. Znalezienie regularnego wzorca, według którego układa się kobiecy cykl menstrualny, jest bardzo trudne, dlatego też metoda ta nie sprawdza się we wszystkich przypadkach.

Co muszę zrobić?

Twoje dalsze działania zależą od drugiego wskaźnika płodności, który zdecydujesz się dodać do pomiarów temperatury. Możesz więc, jako dodatek do codziennego pomiaru temperatury, dołożyć informację o skoku hormonu LH, co wymagać będzie wykonania kilku testów paskowych na mocz w miesiącu. Alternatywnie możesz obserwować i dokumentować zmiany zachodzące w konsystencji śluzu szyjkowego.

Co powinnam rozważyć?

Istotnym jest, aby informacje o dwóch wskaźnikach płodności były zbierane i dokumentowane regularnie, a co najważniejsze by interpretować je jako całość.

Bardzo ważne

Prezentowane powyżej podejście wymaga dyscypliny i uwagi. Poza regularnym zbieraniem i dokumentowaniem informacji o różnych wskaźnikach płodności, wymagana jest również wiedza, aby prawidłowo interpretować wyniki.*

Opisana powyżej forma Naturalnego Planowania Rodziny jest złożona i wymaga uprzedniego zapoznania się z tematem. Wdrożona prawidłowo i kompetentnie, okazuje się bardzo skuteczna.** Komputery cyklu cyclotest bazują dokładnie na tej samej metodzie. Wspierają Cię w gromadzeniu i interpretowaniu różnych wskaźników i wyznaczają dni płodne i niepłodne w cyklu miesięcznym z wysoką precyzją. Z naszymi komputerami cyklu, możesz czerpać korzyści z wysokiej skuteczności jaką oferuje ta metoda bez zdobywania szczegółowej wiedzy z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny.

Źródła:

*Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Sichergehen. Verhütung für sie und ihn. Köln 2013. (Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej (Wydawnictwo): Rozegrajcie to bezpiecznie. Antykoncepcja dla Ciebie i jego. Kolonia 2013.)

**Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V.: Leitlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen. 2004. (Niemieckie Towarzystwo Ginekologiczno-Położnicze: Wskazówki, Rekomendacje, Opinie.2004.)